ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

| 75
|-
| style="padding:1em 1em 1em 1em; border:1px solid #8888aa; background-color: #fff8f0" colspan="4"|'''ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์'''
|-
| 9 (2543)
| 50
|-
| style="padding:1em 1em 1em 1em; border:1px solid #8888aa; background-color: #fff8f0" colspan="4"|'''ภาควิชาทัศนศิลป์'''
|-
| 3 (2543)
|
|-
| style="padding:1em 1em 1em 1em; border:1px solid #8888aa; background-color: #fff8f0" colspan="4"|'''ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ'''
|-
| 1 (2550)
73

การแก้ไข