ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://fab.bu.ac.th/ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]
* [http://www.bu.ac.th/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]
* [http://smo-fab.com/ กลุ่มกิจกรรมหรือกรรมการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]
* [http://admission.bu.ac.th/bu_arts.htm รายละเอียดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี]
* [http://admission.bu.ac.th/gs_ms_thai_interior_design.htm รายละเอียดหลักสูตรในระดับปริญญาโท]
* [http://fab.bu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=21 รายละเอียดโครงการปริญญาที่สอง สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน]
{{คณะศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทย}}
{{สถาบันอุดมศึกษา/กรุงเทพ}}
73

การแก้ไข