ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสตีย็อง ดียอร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''คริสเตียน ดิออร์''' ({{lang-en|Christian Dior}}) ชาตะเกิดเมื่อวันที่ [[21 มกราคม]] [[ค.ศ. 1905]] มรณะและเสียชีวิตวันที่ [[24 ตุลาคม]] [[ค.ศ. 1957]]
นักออกแบบเสื้อผ้าชาวฝรั่งเศส เกิดที่เมือง Granville [[นอร์มังดี]] [[ประเทศฝรั่งเศส]]