ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดวงจีน"

เพิ่มขึ้น 4,309 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
# นำดวงชะตา มาปรับแก้ไขฮวงจุ้ย เช่นหาตำแหน่งหัวนอน โต๊ะทำงาน
# เพื่อหลีกเลี่ยงกระทำการในวันไม่ดี โดยใช้หลักการ ก่อเกิด และบั่นทอน พิจารณา
 
== การอบรม ศึกษาดวงจีนในประเทศไทย ==
# จากข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานความรู้ในวิชาดวงจีน ฮ้วงจุ้ยที่กล่าวมาข้างต้น หมายถึงการที่จะต้องเข้าใจธาตุทั้ง 5 สัมพันธ์กัน ณ สถานที่และในช่วงเวลาจำเพาะ สัมพันธ์กับเจ้าของสถานที่ จึ่งจะเกิดผลลัพธ์ขึ้น
# ดังนั้นถ้าจะศึกษาวิชาการเหล่านี้ ผู้ศึกษาจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของธรรมชาติที่ประกอบกันขึ้นมาด้วยหลักของหยิน-หยาง 5 ธาตุเป็นสำคัญ
# แล้วนำความเข้าใจนี้ไปหาค่าความผันแปรระหว่าง บุคคล เหตุการณ์หรือเรื่องราว ณสถานที่ วันเวลา จำเพาะ ก็จะคาดคะเนเรื่องราวดีร้ายที่จะเกิดขึ้นได้
# จากข้อมูลทั้ง 3 ข้อ ต้องใช้ฐานความรู้หลากหลายของหยินหยาง 5 ธาตุผันแปรแข็งแรง อ่อนแอตามฤดูกาล วันเวลา
# ฐานความรู้เหล่านี้ต้องใช้เวลาศึกษาเฉพาะพื้นฐานของหยินหยาง 5 ธาตุก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปี
# มีความรู้พื้นฐานแล้วต้องหาประสบการณ์แทนค่า อธิบายเรื่องราวอีกอย่างน้อยครึ่งปี
# รวมหลักสูตรของการศึกษาวิชาดวงจีน ดาวเหิน ฮ้วงจุ้ยทั่วไปก็ต้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (1 ปีต้องศึกษาไม่น้อยกว่า150 ชั่วโมง)
# ดังนั้นขอชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิชาการหยินหยาง 5 ธาตุแผนโบราณของชนชาวจีนอย่างท่องแท้
# การประกาศอบรม ศึกษาวิชาดวงจีน ฮ้วงจุ้ยในเวปไซด์ต่าง ๆ ที่ใช้เวลา 3 ครั้งบ้าง 1-3 เดือนบ้าง ผู้ประกาศควรอธิบายให้ละเอียดว่าเป็นการบอกกล่าว เล่าถึงหรืออธิบายวิชาการเล่านี้ในแง่ของความเข้าใจ ไม่ใช้เรียนรู้ที่จะนำไปใช้งานได้
# ถ้าดวงจีนหรือฮ้วงจุ้ย สามารถทำให้ปรับดวงชะตา วิถีทางดำเนินชีวิตให้ดีได้ แสดงว่าก็สามารถทำให้วิบัติล่มจมได้เช่นกันดังนั้นผู้สนใจวิชาการเหล่านี้ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากการถูกหลอกลวงจากผู้รู้บ้างเล็กน้อยไปหาประโยชน์จากผู้ที่ไม่รู้แต่สนใจ
== อ้างอิง ==
เป็นความเห็นส่วนตัว
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม