ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าโจวผิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระเจ้าโจวผิงหวัง''' (ก่อน 771 ปีก่อนค.ศ. ? - 720 ปีก่อนค.ศ.คริสตกาล) ([[จีน]]: 周平王[[พินอิน]]: zhōu píngwáng) กษัตริย์องค์ที่ 13
แห่ง[[ราชวงศ์โจว]] และทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์โจวตะวันออก]] ครองราชย์ระหว่าง 771 - 720 ปีก่อนค.ศ.โดยทรงเป็นพระราชโอรสในคริสตกาล
[[พระเจ้าโจวอิวหวัง]]กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง[[ราชวงศ์โจวตะวันตก]]ที่ประสูติแต่พระมเหสีองค์แรกที่ถูกปลดเมื่อพระราชบิดาสวรรคตและราชวงศ์โจวตะวันตก
ล่มสลายลงเหล่าเชื้อพระวงศ์และขุนนางข้าราชการจึงพร้อมใจกันเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์สืบต่อทรงพระนามว่า'''พระเจ้าโจวผิงหวัง'''และทรงโปรดให้ย้าย
ราชธานีมาอยู่ที่[[ลั่วหยาง]]ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงเดิมทรงครองราชย์ยาวนานถึง51ปีจึงสวรรคตเมื่อ720ปีก่อนค.ศ.พระราชนัดดาของพระองค์จึงขึ้น
ครองราชย์สืบต่อมา
 
 
 
 
 
 
 
ทรงเป็นพระราชโอรสใน[[พระเจ้าโจวอิวหวัง]] กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง[[ราชวงศ์โจวตะวันตก]] ที่ประสูติแต่พระมเหสีองค์แรกที่ถูกปลดเมื่อพระราชบิดาสวรรคตและราชวงศ์โจวตะวันตก
 
เมื่อพระราชบิดาสวรรคตและราชวงศ์โจวตะวันตกล่มสลายลง เหล่าเชื้อพระวงศ์และขุนนางข้าราชการ ได้พร้อมใจกันเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์สืบต่อ ทรงพระนามว่า '''พระเจ้าโจวผิงหวัง'''และทรงโปรดให้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่[[ลั่วหยาง]] ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงเดิม ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 51 ปีจึงสวรรคต เมื่อ 720 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นพระราชนัดดาของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา เป็น [[พระเจ้าโจวฮวนหวัง]]
 
{{เริ่มกล่อง}}
| ปี = [[771 ปีก่อนคริสตกาล]] - [[720 ปีก่อนคริสตกาล]]
| ถัดไป = [[พระเจ้าโจวฮวนหวัง]]
}}{{จบกล่อง}}
}}
{{จบกล่อง}}
 
[[หมวดหมู่:กษัตริย์ราชวงศ์โจว]]
94,496

การแก้ไข