ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โต้คลื่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
กีฬาโต้คลื่นเป็นกีฬาที่ต้องใช้กระดานโต้คลื่นเป็นอุปกรณ์หลักในการเล่น โดยผู้เล่นนอนคว่ำบนกระดานโต้คลื่น แล้วจะว่ายน้ำออกไปในทะเลเพื่อจะจับคลื่นไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนทขี่เคลื่อนที่ของคลื่น และเมื่อคลื่นมีกำลังแรงพอที่จะพยุงตัวนักโต้คลื่นและกระดานโต้คลื่นแล้ว นักโต้คลื่นจะยืนทรงตัวบนกระดานโต้คลื่น และแสดงท่าทางลีลาในการโต้คลื่น
31

การแก้ไข