ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าโจวผิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''พระเจ้าโจวผิงหวัง'''(ก่อน 771 ปีก่อนค.ศ. - 720 ปีก่อนค.ศ.) (จีน: 周平王[[พิ…)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ราชธานีมาอยู่ที่[[ลั่วหยาง]]ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงเดิมทรงครองราชย์ยาวนานถึง51ปีจึงสวรรคตเมื่อ720ปีก่อนค.ศ.พระราชนัดดาของพระองค์จึงขึ้น
ครองราชย์สืบต่อมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[en:King Ping of Zhou]]
ผู้ใช้นิรนาม