ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางช็องฮย็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระมเหสีจองฮยอน''' จากตระกูลยุน ในพระเจ้าซองจง (정현왕후) หรือพระนามเดิมคือ '''ยุนซุกยอน''' แห่งปาร์คคยอง เป็นธิดาของเจ้ากรมกลาโหม ยุนโฮ ผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อ[[พระเจ้าซองจง]]เป็นอันมาก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าซองจง เจ้ากรมกลาโหมยุนโฮ จึงได้เสนอชื่อยุนซุกยอน เป็นพระสนม และได้แต่งตั้งเป็นพระสนมอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา
 
อุปนิสัยของนางเป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตา สนิทสนมกับพระสนม[[ยุนโซฮวา]]เป็นอย่างมาก ครั้นพระสนมยุนโซฮวาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสียุน นางก็ยังมีความซื่อสัตย์ต่อพระมเหสียุนอย่างไม่เสื่อมคลาย ต่อมาเมื่อพระมเหสียุนถูกถอดยศ [[พระพันปียินซู]]ก็ได้สนับสนุนสนมซุกยอนขึ้นเป็นพระมเหสี นางได้ดูแลและเอาใจใส่ [[องค์ชายวอนจา]] พระโอรสของอดีตมเหสียุน ราวกับลูกแท้ๆของตัวเอง หลังจากนั้นพระนางได้ประสูติพระธิดา 2 พระองค์คือ องค์หญิงซุนซุก และองค์หญิงชินซุก และได้ประสูติองค์ชายจินซอง หรือ[[พระเจ้าจุงจง]]อีกด้วย
ผู้ใช้นิรนาม