ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอดำเนินสะดวก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| coordinates = {{coor dms|13|31|6|N|99|57|18|E|type:admin2nd_region:TH}}
| area = 210.3
| population = 95,247354
| population_as_of = 25502551
| density = 453.42
| postal_code = 70130, 70210
| geocode = 7004
==การปกครองส่วนท้องถิ่น==
ท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดำเนินสะดวกทั้งตำบล บางส่วนของตำบลศรีสุราษฎร์ บางส่วนของตำบลตาหลวง บางส่วนของตำบลสี่หมื่น และบางส่วนของตำบลท่านัด
* '''[[เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลประสาทสิทธิ์ บางส่วนของตำบลศรีสุราษฎร์ และบางส่วนของตำบลดอนไผ่
* '''[[เทศบาลตำบลบ้านไร่]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประสาทสิทธิ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
* '''[[เทศบาลตำบลบัวงาม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวงามทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกรวยทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม