ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิ่งมีชีวิตสร้างอาหารเองได้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[Image:fern.jpg|thumb|280px|right|สีเขียวจากต้นเฟิร์นบ่งบอกว่าต้นเฟิร์นมี[[คลอโรฟิลล์]] ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง จึงทำให้มันเป็นออโตทรอพ]]
 
'''ออโตทรอพ''' ([[ภาษาอังกฤษ]]: Autotroph เป็น[[คำสมาส]][[ภาษากรีก]]มาจากคำว่า ''autos'' ที่แปลว่าตัวเอง และ ''trophe'' ที่แปลว่า[[โภชนาการ]]) คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ โดยทำการผลิตอาหารขึ้นมาจากก๊าซ[[คาร์บอนไดออกไซด์]]ที่เป็นแหล่ง[[คาร์บอน]] และ[[แสง]]หรือ[[สารอนินทรีย์]]อื่นๆ เป็นแหล่ง[[พลังงาน]] สิ่งมีชีวิตประเภทออโตทรอพถูกจัดให้เป็น'''ผู้ผลิต'''ใน[[ห่วงโซ่อาหาร]] สิ่งมีชีวิตจำพวกพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ผลิตอาหารโดย[[การสังเคราะห์แสง]]ถือว่าเป็น''โฟโตทรอพ'' (phototroph) ส่วน[[แบคทีเรีย]]ที่นำการ[[ออกซิเดชัน]]ของสารอนินทรีย์ต่างๆ เช่นก๊าซ[[ไฮโดรเจนซัลไฟด์]] หรือ[[เหล็ก]]โลหะมาเป็นแหล่งพลังงานเรียกว่า ''คีโมออโตทรอพ'' (chemoautotroph)
 
สิ่งมีชีวิตจำพวกออโตทรอพถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งในห่วงโซ่อาหารในทุกๆ [[ระบบนิเวศ]] โดยที่พวกมันจะรับพลังงานมาจาก[[แสงอาทิตย์]] (หรือแหล่งอนินทรีย์อื่นๆ) แล้วแปลงพลังงานเหล่านี้ให้กลางเป็นโมเลกุลที่มีโครงสร้างเป็นคาร์บอนหรือโมเลกุลอินทรีย์อื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานเชิงชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เช่นการสร้างเซลล์ รวมถึงเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตจำพวก[[เฮเทโรทรอพ]] ที่ผลิตอาหารเองไม่ได้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานเชิงชีวภาพเช่นเดียวกัน ฉะนั้นเฮเทโรทรอพต่างๆ ได้แก่[[สัตว์กินพืช]], ฟังไจหรือ[[เห็ดรา]] เช่นเดียวกับแบคทีเรียส่วนใหญ่และ[[โปรโตซัว]]จะพึ่งพาออโตทรอพเป็นอาหารที่จะให้พลังงานและวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ในการผลิตโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฮเทโรทรอพทำการแปลงอาหารเป็นพลังงานโดยการแตกโมเลกุลอาหารให้เล็กลง สัตว์กินเนื้อก็พึ่งพาออโตทรอพเช่นเดียวกัน เนื่องจากพลังงานและคุณค่าโภชนาการในอาหารก็มาจากอาหารประเภทพืชที่เหยื่อของสัตว์กินเนื้อได้กินเข้าไป
1,075

การแก้ไข