ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางช็องฮย็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระมเหสีจองฮยอน''' (정현왕후) หรือพระนามเดิมคือ ''ยุนซุกยอน''' เป็นธิดาของเจ้ากรมกลาโหม ยุนโฮ ผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อ[[พระเจ้าซองจง]]เป็นอันมาก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าซองจง เจ้ากรมกลาโหมยุนโฮ จึงได้เสนอชื่อยุนซุกยอน เป็นพระสนม และได้แต่งตั้งเป็นพระสนมอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา
พระมเหสีจองฮยอน หรือพระนามเดิมคือ ยุนซุกยอน เป็นธิดาของเจ้ากรมกลาโหม ยุนโฮ ผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าซองจงเป็นอันมาก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าซองจง เจ้ากรมกลาโหมยุนโฮ จึงได้เสนอชื่อยุนซุกยอน เป็นพระสนม และได้แต่งตั้งเป็นพระสนมอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา อุปนิสัยของนางเป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตา สนิทสนมกับพระสนมยุนโซฮวาเป็นอย่างมาก ครั้นพระสนมยุนโซฮวาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสียุน นางก็ยังมีความซื่อสัตย์ต่อพระมเหสียุนอย่างไม่เสื่อมคลาย ต่อมาเมื่อพระมเหสียุนถูกถอดยศ พระพันปียินซูก็ได้สนับสนุนสนมซุกยอนขึ้นเป็นพระมเหสี นางได้ดูแลและเอาใจใส่ องค์ชายวอนจา พระโอรสของอดีตมเหสียุน ราวกับลูกแท้ๆของตัวเอง หลังจากนั้นพระนางได้ประสูติพระธิดา 2 พระองค์คือ องค์หญิงซุนซุก และองค์หญิงชินซุก และได้ประสูติองค์ชายจินซอง หรือพระเจ้าจุงจงอีกด้วย อุปนิสัยของพระมเหสีซุกยอนนั้นถือว่าเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและรูปสมบัติ มีความอ่อนโยน และ สุภาพเรียบร้อย อีกทั้งยังมีความกตัญญูต่อเจ้ากรมกลาโหม ซึ่งเป็นบิดายิ่งนัก เพราะเมื่อเจ้ากรมกลาโหมส่งนางเข้าไปเป็นพระสนมในวัง ที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี พระสนมซุกยอนก็ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองเจ้ากรมกลาโหมซึ่งเป็นบิดา และการที่พระสนมซุกยอนได้รับความเอ็นดูจากพระพันปียินซูจนได้ขึ้นถึงตำแหน่งมเหสีนั้น ก็ด้วยความภักดีที่มีต่ออดีตมเหสีโซวา ไม่ร่วมมือในการขับไล่พระมเหสีโซวาเหมือนเหล่าสนมอื่น ถือเป็นคุณธรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังพระมเหสียุนซุกยอนได้รับการถวายยศเป็น พระมเหสีจองฮยอน และในภายหลังนางก็ได้ขึ้นเป็น พระพันปีจาซุน พระราชมารดาของพระเจ้าจุงจง
 
อุปนิสัยของนางเป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตา สนิทสนมกับ[[พระสนมยุนโซฮวา]]เป็นอย่างมาก ครั้นพระสนมยุนโซฮวาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสียุน นางก็ยังมีความซื่อสัตย์ต่อพระมเหสียุนอย่างไม่เสื่อมคลาย ต่อมาเมื่อพระมเหสียุนถูกถอดยศ [[พระพันปียินซู]]ก็ได้สนับสนุนสนมซุกยอนขึ้นเป็นพระมเหสี นางได้ดูแลและเอาใจใส่ [[องค์ชายวอนจา]] พระโอรสของอดีตมเหสียุน ราวกับลูกแท้ๆของตัวเอง หลังจากนั้นพระนางได้ประสูติพระธิดา 2 พระองค์คือ องค์หญิงซุนซุก และองค์หญิงชินซุก และได้ประสูติองค์ชายจินซอง หรือ[[พระเจ้าจุงจง]]อีกด้วย
 
พระมเหสีจองฮยอน หรือพระนามเดิมคือ ยุนซุกยอน เป็นธิดาของเจ้ากรมกลาโหม ยุนโฮ ผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าซองจงเป็นอันมาก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าซองจง เจ้ากรมกลาโหมยุนโฮ จึงได้เสนอชื่อยุนซุกยอน เป็นพระสนม และได้แต่งตั้งเป็นพระสนมอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา อุปนิสัยของนางเป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตา สนิทสนมกับพระสนมยุนโซฮวาเป็นอย่างมาก ครั้นพระสนมยุนโซฮวาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสียุน นางก็ยังมีความซื่อสัตย์ต่อพระมเหสียุนอย่างไม่เสื่อมคลาย ต่อมาเมื่อพระมเหสียุนถูกถอดยศ พระพันปียินซูก็ได้สนับสนุนสนมซุกยอนขึ้นเป็นพระมเหสี นางได้ดูแลและเอาใจใส่ องค์ชายวอนจา พระโอรสของอดีตมเหสียุน ราวกับลูกแท้ๆของตัวเอง หลังจากนั้นพระนางได้ประสูติพระธิดา 2 พระองค์คือ องค์หญิงซุนซุก และองค์หญิงชินซุก และได้ประสูติองค์ชายจินซอง หรือพระเจ้าจุงจงอีกด้วย อุปนิสัยของพระมเหสีซุกยอนนั้นถือว่าเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและรูปสมบัติ มีความอ่อนโยน และ สุภาพเรียบร้อย อีกทั้งยังมีความกตัญญูต่อเจ้ากรมกลาโหม ซึ่งเป็นบิดายิ่งนัก เพราะเมื่อเจ้ากรมกลาโหมส่งนางเข้าไปเป็นพระสนมในวัง ที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี พระสนมซุกยอนก็ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองเจ้ากรมกลาโหมซึ่งเป็นบิดา และการที่พระสนมซุกยอนได้รับความเอ็นดูจากพระพันปียินซูจนได้ขึ้นถึงตำแหน่งมเหสีนั้น ก็ด้วยความภักดีที่มีต่ออดีตมเหสีโซวา ไม่ร่วมมือในการขับไล่พระมเหสีโซวาเหมือนเหล่าสนมอื่น ถือเป็นคุณธรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังพระมเหสียุนซุกยอนได้รับการถวายยศเป็น พระมเหสีจองฮยอน และในภายหลังนางก็ได้ขึ้นเป็น พระพันปีจาซุน พระราชมารดาของพระเจ้าจุงจง
 
[[หมวดหมู่:บุคคลในยุคราชวงศ์โชซอน]]
{{birth|1462}}{{death|1530}}
 
[[ko:정현왕후]]
[[ja:貞顕王后]]
[[zh:貞顯王后]]
94,496

การแก้ไข