ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูเปอร์ฮีโร่ ไทม์"

(โรบอต เพิ่ม: vi:Super Hero Time)
* 2008-2009
:[[โกออนเจอร์]] และ [[มาสค์ไรเดอร์คิบะ]]
:* ในปี 2008 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพลงเปิดในช่วงรายการ
* 2009-ปัจจุบัน
:[[ชินเคนเจอร์]] และ [[มาสค์ไรเดอร์ดีเคด]]
27,271

การแก้ไข