ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การไทเทรต"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(ปรับแก้ +เนื้อหา)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== การไทเทรตกรด-เบส ==
การไทเทรตกรด-เบส เป็นการไทเทรตระหว่างสารละลายกรดกับเบส ใช้ในการหาปริมาณหรือความเข้มข้นที่แน่นอนของกรดหรือเบส ทำได้โดยนำสารตัวอย่างมาไทเทรตกับกรดหรือเบสที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน แล้วสังเกตสีของอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนไปเมื่อปฏิกิริยาเกิดจนถึงจุดสมมูล ขณะไทเทรต pH ถ้าเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมจะบอกจุดยุติที่ใกล้เคียงกับจุดสมมูลได้ การไทเทรตกรด-เบส สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ซึ่งการไทเทรตแต่ละแบบให้ผลลัพท์ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
 
# การไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบสแก่
393,742

การแก้ไข