ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางมุนจ็อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ภาพ =
| พระนาม = 문정왕후
| พระนามเต็ม = ชองโย อินมยอง มุนจอง ฮวางฮู (성렬인명문정왕후 聖烈仁明文定王后)
| วันประสูติ = [[พ.ศ. 2045]]
| วันสวรรคต = [[พ.ศ. 2108]]
| พระราชบิดา = ยุน จี เม รู้จักในนาม "ใต้เท้าพาซาน"
| พระบิดา =
| พระราชมารดา = ไม่ปรากฏ
พระมเหสีมุนจองเป็นธิดา ของใต้เท้า ยุน จี เม แห่งตระกูล ยุน(ฝ่ายเล็ก)
พระมเหสีมุนจอง เป็นผู้สำเร็จราชการแทน หรือ ว่าราชการหลังม่าน ให้กับลูกชาย คือ [[พระเจ้าเมียงจง]] เมื่อ[[พระเจ้าเมียงจง]]ยังทรงพระเยาว์ในการปกครองบ้านเมืองด้วยตนเอง จนถึงปี พ.ศ. 2108, เมื่อพระมเหสีมุนจองสิ้นพระชน ทำให้[[พระเจ้าเมียงจง]] ได้ครองอำนาจทั้งหมดเอง
หลังจากที่พระมเหสีมุนจองสิ้นพระชนม์ ได้รับการเฉลิมพระนามให้เป็น '''ชองโย อินมยอง มุนจอง วังโฮฮวางฮู''' (성렬인명문정왕후 聖烈仁明文定王后)
==การปกครอง==
พระมเหสีมุนจอง ทรงมอบที่ดิน และ ที่นาให้กับประชาชนที่อยู่ยากแร้นแค้น ซึ่งท่ดินที่มอบให้แก่ประชาชนนั้น ล้วนเป็นที่ดิน ของเหล่าขุนนางที่ ทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง
ผู้ใช้นิรนาม