ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์เหลียงยุคหลัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox Former Country
|native_name = 梁
|conventional_long_name = อาณาจักรโฮ่วเหลียง
|common_name = ราชวงศ์โฮ่วเหลียง
|
|country = ประเทศจีน
|era = ห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร
|status = อาณาจักรโฮ่วเหลียง
|status_text =
|empire =
ผู้ใช้นิรนาม