ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็มเธียเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ทาง บริษัท สหมนูญผล จำกัด ได้เข้าบริหารและจัดการโรงละครกรุงเทพเดิม และในปี พ.ศ.2551 ด้วยความร่วมมือจากบริษัท ดรีมบอกซ์[http://www.dreambox.co.th/ ชื่อลิงก์]จำกัดซึ่งเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์และโรงละครกรุงเทพ โรงละครกรุงเทพจึงได้รับ
การปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น M Theatre[http://www.mtheatrebangkok.com/ ชื่อลิงก์]
 
กลุ่มผู้บริหาร M Theatre มีเจตนารมย์แน่วแน่ที่จะดำเนินการให้โรงละครที่มีประวัติความเป็นมา
7

การแก้ไข