ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็มเธียเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: ประวัติความเป็นมา 2536-2547 โรงละครกรุงเทพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โ…)
 
2548- ปัจจุบัน
นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ทาง บริษัท สหมนูญผล จำกัด ได้เข้าบริหารและจัดการโรงละครกรุงเทพเดิม และในปี พ.ศ.2551 ด้วยความร่วมมือจากบริษัท [ดรีมบอกซ์][http://www.dreambox.co.th/ ชื่อลิงก์]จำกัดซึ่งเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์และโรงละครกรุงเทพ โรงละครกรุงเทพจึงได้รับ
การปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น M Theatre
7

การแก้ไข