ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลาส (คอมพิวเตอร์)"

(คลาส ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คลาส (คอมพิวเตอร์): จะสร้างหน้าแก้กำกวม)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
ในการเขียน[[โปรแกรมเชิงวัตถุ]] '''คลาส''' ({{lang-en|class}}) คือต้นแบบที่กำหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมการทำงานของ[[อ็อบเจกต์]]ทึ่ถูกสร้างมาจากคลาสนั้นๆ
 
องค์ประกอบของคลาสมีสองส่วนหลักได้แก่
นอกจากนี้ คลาสยังสามารถมีฟังก์ชันพิเศษเรียกว่า constructor ซึ่งจะถูกเรียกใช้ในเวลาที่กำลังสร้างอ็อบเจกต์จากคลาสเพื่อตั้งค่าเริ่นต้นให้กับข้อมูลและคุณสมบัติของอ็อบเจกต์นั้น
 
[[ภาพไฟล์:AccountClassDiagram.jpeg|frame|โครงสร้างของคลาส ในแบบ [[UML]]]]
== การจำกัดการเข้าถึง ==
 
 
== ตัวอย่าง ==
=== [[ภาษาซีชาร์ป]] ===
<source lang="csharp">
public class Example {
static void Main () {
System.Console.WriteLine ("Hello, world!") ;
}
}
</source>
 
=== [[ภาษาจาวา]] ===
<source lang="java">
public class Account {
private double balance;
public void deposit (double amount) {
balance = balance + amount;
}
public void withdraw (double amount) {
balance = balance - amount;
}
public String getAccountName () {
return accountName;
}
 
public void setAccountName (String name) {
accountName = name;
}
 
public String getAccountNumber () {
return accountNumber;
}
 
public void setAccountNumber (String number) {
accountNumber = number;
}
 
public double getBalance () {
return balance;
}
 
public void setBalance (double amount) {
balance = amount;
}