ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

({{เจ้านายในวังหน้าและวังหลังที่ได้ทรงกรม}})
{{ตายปี|2417}}
[[หมวดหมู่:พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2]]
[[หมวดหมู่:พระองค์เจ้า|พงศ์อิศเรศ]]
[[หมวดหมู่:กรมหมื่น|กษัตริย์ศรีศักดิเดช]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลอิศรเสนา]]
32,569

การแก้ไข