ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูปหลายเหลี่ยมนูนและเว้า"

รูปหลายเหลี่ยมเชิงเดียวจะเป็น ''รูปหลายเหลี่ยมนูนโดยแท้'' (strictly convex) ถ้ามุมภายในทุกมุมน้อยกว่า 180 องศา และส่วนของเส้นตรงทุกเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดยอดสองจุด ''ที่ไม่อยู่ติดกัน และไม่ใช่จุดเดียวกัน'' วางตัวอยู่ภายในขอบเขตของรูปหลายเหลี่ยม
 
[[รูปสามเหลี่ยม]]ทุกรูปที่ไม่ได้อยู่ใน[[ภาวะลดรูป]]ทุกรูป เป็นรูปหลายเหลี่ยมนูนโดยแท้
 
== รูปหลายเหลี่ยมเว้า ==
131,032

การแก้ไข