ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังสราญรมย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เมื่อ พ.ศ. 2428 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ|พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรปการ]] ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ทรงขอพระราชทานวังสราญรมย์ ให้เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศ ต่อมาจึงย้ายไปที่[[ตึกราชวัลลภ]] ในพระบรมมหาราชวัง ใน พ.ศ. 2430 วังสราญรมย์ จึงใช้เป็นบ้านพักรับรองพระราชอาคันตุกะ เรื่อยมาจนถึงสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โดยพระองค์โปรดให้เรียก "วังสราญรมย์" เป็น "'''พระราชวังสราญรมย์'''" ตั้งแต่วันที่ [[16 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2459]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/A/113.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ขนานนามประตูพระราชวังสวนดุสิต ], เล่ม ๓๓, ตอน ๐ก, ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๑๑๓</ref>
 
ในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศ อีกครั้ง เนื่องจาก ตึกราชวัลลภ ในพระบรมมหาราชวังชำรุดทรุดโทรมลงมาก และใช้เป็นที่ทำการถาวรจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้พระราชวังสราญรมย์ยังเคยเป็นสถานที่ที่ชาติสมาชิกก่อตั้ง[[อาเซียน]] 5 ประเทศ อันได้แก่ [[ไทย]], [[มาเลเซีย]], [[สิงคโปร์]], [[อินโดนีเซีย]] และ[[ฟิลิปปินส์]] ลงนามใน[[ปฏิญญากรุงเทพกรุงเทพฯ]] หรือ [[ปฏิญญาอาเซียน]] ในปีวันที่ [[8 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2510]] ทำให้[[อาเซียน]]ถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการ
 
== อ้างอิง ==
6,300

การแก้ไข