ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552"

ไฟล์:2009 Bangkok election poster- Sukhumbhand Paripatra.JPG|[[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]]
ไฟล์:2009 Bangkok election poster- Nattakorn Devakula.JPG|[[หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล]]
ไฟล์:2009 Bangkok election poster-Poster Sam Yuranun.JPGjpg|[[ยุรนันท์ ภมรมนตรี|นายยุรนันท์ ภมรมนตรี]]
ไฟล์:2009 Bangkok election poster- Kaewsan Atibhoti.JPG|[[แก้วสรร อติโพธิ|นายแก้วสรร อติโพธิ]]
</gallery>
6,392

การแก้ไข