ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ธันวาคม พ.ศ. 2551"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
โดย[[ชัย ชิดชอบ|นายชัย ชิดชอบ]] [[รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธาน]][[สภาผู้แทนราษฎร]] มีหนังสือเชิญ[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร|สมาชิก]]เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาลงมติ เมื่อ[[วันจันทร์]]ที่ [[15 ธันวาคม]] พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม[[รัฐสภา]] อาคารรัฐสภา 1 โดยมี ส.ส.ลงนามเข้าร่วมการประชุม จำนวน 437 คน จากจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ 438 คน ([[ไกร ดาบธรรม|นายแพทย์ไกร ดาบธรรม]] ส.ส.[[จังหวัดเชียงใหม่]] [[พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา]] ขาดประชุม และ [[สมบัติ สิทธิกรวงศ์|นายสมบัติ สิทธิกรวงศ์]] ส.ส.[[จังหวัดนนทบุรี]] พรรคประชาธิปัตย์ เสียชีวิตในช่วงเช้าของวันลงมติ) ซึ่งผู้ได้รับเลือกในกรณีดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ คือ 219 เสียง จึงจะสามารถนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งในขั้นตอนต่อไป
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกลงมติเลือก จำนวน 2 คน โดย [[บัญญัติ บรรทัดฐาน|นายบัญญัติ บรรทัดฐาน]] ส.ส.สัดส่วน กลุ่ม[[จังหวัด]]ที่ 8 รองประธานสภาที่ปรึกษา[[พรรคประชาธิปัตย์]] เสนอชื่อ [[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ|นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 6 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ [[เสนาะ เทียนทอง|นายเสนาะ เทียนทอง]] ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 5 หัวหน้า[[พรรคประชาราช]] เสนอชื่อ [[ประชา พรหมนอก|พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก]] ส.ส.สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 53 ว่าที่หัวหน้า[[พรรคเพื่อแผ่นดิน]]
 
== ผลการลงมติ ==
ผู้ใช้นิรนาม