ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรสิต"

เพิ่มขึ้น 121 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
{{รอการตรวจสอบ}}
 
{{เก็บกวาด}}
'''ปรสิต''' หมายถึง[[สิ่งมีชีวิต]]ที่อาศัยผู้อื่น หรือเซลล์ชนิดอื่นเป็นที่พักอาศัยและแหล่งอาหาร และบางครั้งทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่ใช้ประโยชน์นั้นหรือเซลล์ภายในจนเจ็บป่วยหรือถึงกับเสียชีวิต เช่น การอาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตชั้นตำในร่างกายมนุษย์ ตัวอย่าง โรคพยาธิ เป็นต้น
== ปรสิต ==
หมายถึงสัตว์ที่อาศัยผู้อื่น หรือเซลล์ชนิดอื่นเป็นที่พักอาศัยและแหล่งอาหาร
และบางครั้งทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่ใช้ประโยชน์นั้นหรือเซลล์ภายในจนเจ็บป่วยหรือถึงกับเสียชีวิต
เช่น การอาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตชั้นตำในร่างกายมนุษย์ ตัวอย่าง โรคพยาธิ เป็นต้น
 
== ชื่อโรคที่เกิดจาก ปรสิต ==
 
* [[โรคบิดมีตัว]] (Amoebiasis
* [[โรคพยาธิไส้เดือน]] (Ascariasis)
 
* [[โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบา]]
โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis)
* [[โรคพยาธิตัวจี๊ด]] (Gnathostomiasis)
 
* [[โรคมาลาเรีย]] (Malaria)
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบา
* [[โรคพยาธิหอยโข่ง]] (Angiostrongyliasis)
 
* [[โรคทอกโซพลาสโมซิส]] (Toxoplasmosis)
โรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis)
* [[โรคเท้าช้าง]] (Elephantiasis)
 
* [[โรคไอโซสปอริเอซิส]] (Isosporiasis)
โรคมาลาเรีย (Malaria
* [[โรคพยาธิเข็มหมุด]] (Enterobiasis)
 
* [[โรคคริปโตสปอริดิโอซิส]] (Cryptosporidiosis)
โรคพยาธิหอยโข่ง (Angiostrongyliasis)
* [[โรคพยาธิใบไม้ตับแส้ม้า]] (OpisthorchiasisTrichuriasis)
 
* [[โรคไซโคลสปอริเอซิส]] (Cyclosporiasis)
โรคทอกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis)
* [[โรคพยาธิแคปิลาเรียของลำไส้]] (Intestinal capillariasis)
 
* [[โรคไมโครสปอริดิโอซิส]] (Microsporidiosis)
โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
* [[โรคทริคิโนซิส]] (Trichinosis)
 
* [[โรคไจอาร์ดิเอซิส]] (Giardiasis)
โรคไอโซสปอริเอซิส (Isosporiasis)
* [[โรคพยาธิใบไม้ปอดตับ]] (ParagonimiasisOpisthorchiasis)
 
* [[โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อโปรโตซัว]] (Trichomoniasis)
โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis)
* [[โรคพยาธิใบไม้ปอด]] (Paragonimiasis)
 
* [[โรคพยาธิปากขอ]] (Hookworm infections)
โรคคริปโตสปอริดิโอซิส (Cryptosporidiosis)
* [[โรคพยาธิตัวตืดหมูและตืดวัว]] (Taeniasis)
 
* [[โรคพยาธิแส้ม้าเส้นด้าย]] (TrichuriasisStrongyloidiasis)
* [[โรคสปาร์กาโนซิส]] (Sparganosis)
 
โรคไซโคลสปอริเอซิส (Cyclosporiasis)
 
โรคพยาธิแคปิลาเรียของลำไส้ (Intestinal capillariasis)
 
โรคไมโครสปอริดิโอซิส (Microsporidiosis)
 
โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)
 
โรคไจอาร์ดิเอซิส (Giardiasis)
 
โรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis)
 
โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อโปรโตซัว (Trichomoniasis)
 
โรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimiasis)
 
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm infections)
 
โรคพยาธิตัวตืดหมูและตืดวัว (Taeniasis)
 
โรคพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)
 
โรคสปาร์กาโนซิส (Sparganosis)
72,516

การแก้ไข