ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทอมัส เกนส์เบรอ"

(หน้าใหม่: {{ใช้ปีคศ|width=272px}} {{กล่องข้อมูล ศิลปิน | สี = #191970 | ชื่อ = ทอมัส เกนส์เบร…)
 
{{Commonscat-inline|Thomas Gainsborough|ทอมัส เกนส์เบรอ}}
* ชีวะประวัติของทอมัส เกนส์เบรอที่ [http://www.wga.hu/bio/g/gainsbor/biograph.html พิพิธภัณฑ์ศิลปะเว็บ]
* ภาพเขียนของทอมัส เกนส์เบรอที่ [http://www.wga.hu/html/g/gainsbor/index.html พิพิธภัณฑ์ศิลปะเว็บ]* [http://www. ทอมัส เกนส์เบรอ]
 
==สมุดภาพ==
47,914

การแก้ไข