ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟลพบุรี"

ลบตารางเดินรถออก
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(ลบตารางเดินรถออก)
{{ตรวจแก้รูปแบบ}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ป้ายสถานีรถไฟ2
<!--สถานีปัจจุบัน-->
|seealso = สายเหนือ
}}
 
==ตารางเวลาการเดินรถ==
===เที่ยวล่อง===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ลพบุรี}}
{{ท401|06:00}}
{{ช303|07:05}}
{{ท409|07:15}}
{{ร111|09:42}}
{{ดพ9|10:27}}
{{ธ201|12:35}}
{{ดพ3|12:59}}
{{ธ209|14:20}}
{{ธ211|15:38}}
{{ธ207|16:30}}
{{ร109|16:59}}
{{ช315|19:30}}
{{ช301|20:05}}
{{ดพ1|20:13}}
{{ช317|20:25}}
{{ดพ11|21:20}}
{{ดพ13|21:53}}
{{ร105|22:04}}
{{ร107|22:34}}
{{ร115|23:53}}
{{ด51|00:23}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
===เที่ยวขึ้น===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ลพบุรี}}
{{ร116|:}}
{{ดพ4|:}}
{{ร108|:}}
{{ด52|:}}
{{ดพ14|:}}
{{ดพ2|:}}
{{ช316|:}}
{{ช302|:}}
{{ดพ10|:}}
{{ช318|:}}
{{ธ208|:}}
{{ช304|:}}
{{ธ202|:}}
{{ธ212|:}}
{{ร106|:}}
{{ร112|:}}
{{ธ402|:}}
{{ดพ12|:}}
{{ธ110|:}}
{{ร102|:}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
==ข้อมูลจำเพาะ==
72,388

การแก้ไข