ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[ไฟล์:Bangkok.Tailandia.jpg|thumb|250px|ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์]]
'''ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์''' สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2532 บนสถานที่เดิมของ[[ศาลาเฉลิมไทย]] ตั้งอยู่บริเวณมุม[[ถนนราชดำเนินกลาง]]ตัดกับ[[ถนนมหาไชย]] เป็นสถานที่ประดิษฐานตั้งชื่อตามพระบรมราชานุสาวรีย์นามกรมของ[[กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ซึ่งต่อมาคือเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น รัชกาลที่ ๓พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พื้นที่โดยรอบเป็นลานกว้างซึ่งตกแต่งเป็นสวนสวยงามพร้อมกับ มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดสร้างพลับพลาที่ประทับ เพื่อใช้เป็นที่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกรับแขกเมืองของประเทศ
 
ทัศนียภาพบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มีสิ่งปลูกสร้างที่งดงามและสำคัญหลายแห่ง เช่น [[โลหะปราสาท]] [[วัดราชนัดดา]], [[ป้อมมหากาฬ]] และ[[พระบรมบรรพต]] หรือ ([[ภูเขาทอง]]- [[วัดสระเกศ]])
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2532 บนสถานที่เดิมของ[[ศาลาเฉลิมไทย]]
 
<!-- ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี และได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างโลหะปราสาทขึ้นอีก แทนการสร้างธรรมเจดีย์ นับเป็นโลหะปราสาทแห่งที่ ๓ ของโลก โดยสร้างเป็นอาคาร ๗ ชั้น มียอดปราสาท ๓๗ ยอด หมายถึงโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา ๓๗ ประการ ยอดปราสาทชั้น ๗ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
 
โลหะปราสาทหลังแรกสร้างขึ้นในประเทศ อินเดียตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยนางวิสาขา มหาอุบาสิกาแห่งเมืองสาวัตถี มีลักษณะเป็นปราสาท ๒ ชั้น ๑,๐๐๐ ห้อง ตรงยอดปราสาทเป็นทองคำ มีชื่อว่า “มิคารมาตุปราสาท” ส่วนโลหะปราสาทหลังที่สองสร้างขึ้นในประเทศลังกา โดยกษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๓๘๒ มีลักษณะเป็นปราสาท ๙ ชั้น ๑,๐๐๐ ห้อง มีหลังคาทำด้วยแผ่นทองแดง และมีฝานังทำด้วยไม้ โลหะปราสาทหลังที่ ๓ ในวัดราชนัดดานี้ จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้-->
 
ทัศนียภาพบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มีสิ่งปลูกสร้างที่งดงามและสำคัญหลายแห่ง เช่น [[โลหะปราสาท]] [[วัดราชนัดดา]] [[ป้อมมหากาฬ]] และพระบรมบรรพต ([[ภูเขาทอง]]-[[วัดสระเกศ]])
 
<!--ป้อมมหากาฬ อยู่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนมหาไชย จัดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยมมีกำแพงล้อมรอบสองชั้นบนกำแพงมีปืนโบราณตั้งอยู่ ๑๒ กระบอก ป้อมนี้สร้างพร้อมกับป้อมปราการอื่นๆ อีก ๑๔ ป้อม แต่ปัจจุบันเหลือเพียง ๒ ป้อมเท่านั้น คือป้อมมหากาฬ และป้อมพระสุเมรุ ซึ่งอยู่ติดกับ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์-->
 
[[หมวดหมู่:กรุงเทพมหานคร]]
{{โครงสถานที่}}
32,569

การแก้ไข