ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#[[อุดมเดช รัตนเสถียร|นายอุดมเดช รัตนเสถียร]] - (24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551)
#[[วิฑูรย์ นามบุตร|นายวิฑูรย์ นามบุตร]] - (20 ธันวาคม 2551 - 3 กุมภาพันธ์ 2552)
#[[อิสสระ สมชัย|นายอิสสระ สมชัย]] รอโปรดเกล้าฯ( 10 กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน )
 
'''รัฐมนตรีช่วย'''
5,630

การแก้ไข