ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ชื่อภาษาเกาหลี
[[พระเจ้าจองจงที่1]](Jeongjong I of Goryeo)(ค.ศ.923-949)กษัตริย์องค์ที่3แห่ง[[ราชวงศ์โครยอ]]ทรงเป็นพระราชโอรสใน [[พระเจ้าแทโจ]] โดยทรงเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดากับ[[พระเจ้าฮเยจง]]ทรงพระนามเดิมว่าองค์ชายวัง โย(WangHyo)ทรงประสูติเมื่อค.ศ.923 (พ.ศ.1466)เมื่อพระเชษฐาทรงสวรรคตในปีค.ศ.945(พ.ศ.1488)องค์ชายวังโยพระราชอนุชาทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาทรงพระนามว่า[[พระเจ้าจองจงที่1]]
| title = พระเจ้าจองจงที่ 1
ขณะพระชนม์เพียง22พรรษาแต่ทรงครองราชย์ได้เพียง4ปีก็สวรรคตขณะพระชนม์เพียง26พรรษาในปีค.ศ.949(พ.ศ.1492)พระราชอนุชาของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์
| picture-type =
สืบต่อมาทรงพระนามว่า[[พระเจ้าควางจง]]
| picture =
 
| ฮันกึล = 정종
 
| ฮันจา = 定宗
| ละตินเกาหลี = Jeongjong
}}
[['''พระเจ้าจองจงที่ 1''' ([[พ.ศ. 1466]](Jeongjong I- of Goryeo)(ค[[พ.ศ.923-949 1492]]) กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่ง[[ราชวงศ์โครยอ]] ทรงเป็นพระราชโอรสใน [[พระเจ้าแทโจ]] โดยทรงเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดากับ[[พระเจ้าฮเยจง]] ทรงพระนามเดิมว่า''องค์ชายวัง โย(WangHyo)'' ทรงประสูติเมื่อค.ศ.923ปี (พ.ศ.1466) เมื่อพระเชษฐาทรงพระเจ้าฮเยจงเสด็จสวรรคตในปีค.ศ.945( [[พ.ศ.1488)]] องค์ชายวังโยพระราชอนุชาทรงจึงได้เสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาทรงพระนามว่า[[ "''พระเจ้าจองจงที่ 1''" ขณะมีพระชนมายุ 22 พรรษา พระองค์ทรงครองราชย์ได้เพียง 4 ปี ก็สวรรคตในปี [[พ.ศ. 1492]] พระชนมายุ 26 พรรษา [[พระเจ้าควางจง]] พระอนุชาจึงขึ้นครองราชย์ต่อ
 
== ดูเพิ่ม ==
*[[ราชวงศ์โครยอ]]
 
{{สืบราชสมบัติ |
[[หมวดหมู่:กษัตริย์ราชวงศ์โครยอ]]
{{birth|923}}{{death|949}}
[[en:Jeongjong, 3rd Emperor of Goryeo]]
2,849

การแก้ไข