ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[พระเจ้าจองจงที่1]](Jeongjong I of Goryeo)(ค.ศ.923-949)กษัตริย์องค์ที่3แห่ง[[ราชวงศ์โครยอ]]ทรงเป็นพระราชโอรสใน [[พระเจ้าแทโจ]] โดยทรงเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดากับ[[พระเจ้าฮเยจง]]ทรงพระนามเดิมว่าองค์ชายวัง โย(WangHyo)ทรงประสูติเมื่อค.ศ.923 (พ.ศ.1466)เมื่อพระเชษฐาทรงสวรรคตในปีค.ศ.945(พ.ศ.1488)องค์ชายวังโยพระราชอนุชาทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาทรงพระนามว่า[[พระเจ้าจองจง]]
ขณะพระชนม์เพียง22พรรษาแต่ทรงครองราชย์ได้เพียง4ปีก็สวรรคตขณะพระชนม์เพียง26พรรษาในปีค.ศ.949(พ.ศ.1492)พระราชอนุชาของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์
สืบต่อมาทรงพระนามว่า[[พระเจ้าควางจง]]
ผู้ใช้นิรนาม