ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: พระเจ้าจองจง(Jeongjong I of Goryeo)(ค.ศ.923-949)กษัตริย์องค์ที่3แห่ง[[ราชวงศ์โคร…)
 
[[พระเจ้าจองจง]](Jeongjong I of Goryeo)(ค.ศ.923-949)กษัตริย์องค์ที่3แห่ง[[ราชวงศ์โครยอ]]ทรงเป็นพระราชโอรสใน [[พระเจ้าแทโจ]] โดยทรงเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดากับ[[พระเจ้าฮเยจง]]ทรงพระนามเดิมว่าองค์ชายวัง โย(WangHyo)ทรงประสูติเมื่อค.ศ.923 (พ.ศ.1466)เมื่อพระเชษฐาทรงสวรรคตในปีค.ศ.945(พ.ศ.1488)องค์ชายวังโยพระราชอนุชาทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาทรงพระนามว่า[[พระเจ้าจองจง]]
ขณะพระชนม์เพียง22พรรษาแต่ทรงครองราชย์ได้เพียง4ปีก็สวรรคตขณะพระชนม์เพียง26พรรษาในปีค.ศ.949(พ.ศ.1492)พระราชอนุชาของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์
สืบต่อมาทรงพระนามว่า[[พระเจ้าควางจง]]
 
 
 
 
{{สืบราชสมบัติ |
ก่อนหน้า= [[พระเจ้าฮเยจง]] |
ตำแหน่ง=[[กษัตริย์ิแห่งเกาหลี]]|
ราชวงศ์=ราชวงศ์โครยอ|
ปี=[[พ.ศ. 1488]] - [[พ.ศ. 1492]] |
ถัดไป= [[พระเจ้าควางจง]]
}}
 
{{กษัตริย์ราชวงศ์โครยอ}}
[[หมวดหมู่:กษัตริย์ราชวงศ์โครยอ]]
{{birth|923}}{{death|949}}
[[en:Jeongjong of Goryeo]]
ผู้ใช้นิรนาม