ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ"

หน้าใหม่: พระเจ้าจองจง(Jeongjong I of Goryeo)(ค.ศ.923-949)กษัตริย์องค์ที่3แห่ง[[ราชวงศ์โคร…
(หน้าใหม่: พระเจ้าจองจง(Jeongjong I of Goryeo)(ค.ศ.923-949)กษัตริย์องค์ที่3แห่ง[[ราชวงศ์โคร…)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม