ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาราศาสตร์อินฟราเรด"

ย้อนกลับไปรุ่นของ Octahedron80 ด้วยสจห.:
(ย้อนกลับไปรุ่นของ Octahedron80 ด้วยสจห.:)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.thermoscan.in.th/infrared%20camera.html Infrared Camera] โดย [[Thermoscan|Thermoscan]]
* [http://www.thermoscan.in.th/Thermography%20Inspection.html ถ่ายภาพอินฟราเรด] โดย [[TMS|TMS]]
* [http://www.infraredtraining.in.th/ อบรมอินฟราเรด] โดย [[ศูนย์วิจัยและอบรมอินฟราเรด|IRTC]]
* [http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_classroom/ir_tutorial/ รู้จักกับอินฟราเรด] โดย [[Caltech|แคลเทค]]