ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีธีโอโดราแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[พระนางธีโอโดรา]](Empress Theodora)(ค.ศ.500-548)ทรงเป็นจักรพรรดินีแห่ง[[จักรวรรดิโรมันตะวันออก]]ทรงประสูติเมื่อค.ศ.
500(พ.ศ.1043)ทรงเป็นจักรพรรดินีใน[[จักรพรรดิจัสติเนียนมหาราชที่1]]ทรงได้เป็นนักบุญใน[[ศาสนาคริสต์]]นิกาย[[ออโธดอกซ์]]เมื่อวันที่14พฤศจิกายนค.ศ.2008
ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อค.ศ.548(พ.ศ.1091)
ผู้ใช้นิรนาม