ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิถังรุ่ยจง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** หลิวฮองเฮา(สถาปนาเมื่อค.ศ.684และถูกสังหารโดยบูเช็กเทียนเมื่อค.ศ.693)
* พระสนม
** พระสนมตู้(ถูกสังหารโดยบูเช็กเทียนเมื่อค.ศ.693)เป็นพระราชมารดาของ[[จักรพรรดิถังเสวียนจง]]
** พระสนมหลิว
** พระสนมไช่
** พระสนมหวัง
 
 
ผู้ใช้นิรนาม