ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมากรุกเกาหลี"

* ซา การเดิน เดินเหมือนกับขุน
* เบี้ย เดินได้ในตาตรง 3 ทิศทีละช่อง แต่ห้ามถอย แต่เบี้ยถ้าเดินเข้าไปในวังแล้ว จะสามารถเดินได้ตามเส้นวังด้วย
* ปืนใหญ่ เดินได้ตาตรง 4 ทิศรอบตัวที่ละหลายช่อง แต่ต้องมีตัวข้าม ซึ่งไม่ใช่ปืนใหญ่ของทั้งสองฝ่าย และห้ามกินปืนใหญ่ฝั่งตรงข้าม
* ม้า เดินเหมือนม้าชาติอื่น
* ช้าง สามารถเดินได้ไกลกว่าม้า 1 ช่อง เดินขึ้นไปด้านใดด้านหนึ่ง 2 ช่อง แล้วเดินในทิศทางตั้งฉากอีก 3 ช่อง
ผู้ใช้นิรนาม