ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์เหลียงยุคหลัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: ราชวงศ์โฮ่วเหลียง(เหลียงยุคหลัง)(Later Liang Dynasty)(ค.ศ.907-923)ถูกสถาปนาโดย...)
 
[[ราชวงศ์โฮ่วเหลียง]](เหลียงยุคหลัง)(Later Liang Dynasty)(ค.ศ.907-923)ถูกสถาปนาโดยจูเวินหรือ[[จูเหวียนจง]] (ค.ศ.852-912) ผู้โค่นล้ม[[ราชวงศ์ถัง]]เดิมเหลียงไท่จู่(จูเหวียนจง)เป็นหนึ่งในขุนพลของกองทัพ[[กบฏหวงเฉา]]ต่อมาได้สวามิภักดิ์กับราชวงศ์
และร่วมมือกับ[[หลี่เค่อยัง]]หัวหน้าเผ่าซาถัวปราบปรามกบฏจนหมดสิ้นและได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่าเหวียนจงแปลว่าผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อมาเขาเริ่มมีอิทธิพลใน
[[ราชวงศ์ถัง]]
ราชสำนักและในที่สุดเขาก็ปลด[[จักรพรรดิถังอัยตี้]]จักรพรรดิองค์สุดท้ายลงจากราชบัลลังก์ทำให้ราชวงศ์ถังสิ้นสุดลงและเขาก็ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรก
แห่ง[[ราชวงศ์โฮ่วเหลียง]]พระนามว่า[[จักรพรรดิเหลียงไท่จู่]]ราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์แรกในยุคที่เรียกว่า[[ยุคห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร]]แต่ราชวงศ์นี้มีจักรพรรดิ
ปกครองเพียง3พระองค์
ผู้ใช้นิรนาม