ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอะอาวาเซะ"

 
'''เอะอะวะเสะ''' แปลว่า การประชันภาพวาด โดย จะแบ่งคู่แข่งขันเป็นสองฝ่าย แต่ละฝ่ายส่งภาพมาประชันกันฝ่ายละ 1 ภาพ ( จะประชันกันกี่คู่ก็ได้ ) ไม่มีหลักฐานปรากฏว่ามีการประชันภาพเกิดขึ้นมาก่อนในยุคก่อนหน้าที่นิยายเรื่องนี้เขียนขึ้น แต่แบบอย่างของการประชันภาพในนิยายเรื่องนี้นั้น เขียนเลียนแบบการประชันบทกวี ( อุตะอะวะเสะ ) ที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เคยจัดประชันกันในพระราชวัง ในเดือนสามตามจันทรคติของปี ค.ศ. 960<ref>โรแยล ไทเลอร์,The Tale of Genji,EAWASE - The Picture Contest,สำนักพิมพ์ Penguin Books , 2001, หน้า 319</ref>
 
 
== ตัวละครสำคัญในบท ==
 
* '''เก็นจิ''' : ตำแหน่งไนไดจิน อายุ 31
* '''อะกิโคะโนะมุ''' : อดีตไซกู ปัจจุบันเป็นพระชายาแห่งอิเสะ อายุ 22
* '''ฟุจิตสึโบะ ''' : อดีตจักรพรรดินีในองค์คิริสึโบะอิน อายุ 36
* '''อดีตจักรพรรดิสุซะคุอิน ''' : พระเชษฐาต่างมารดาของเก็นจิ อายุ 33
* '''จักรพรรดิเรเซ ''' : อายุ 13
* '''พระชายาโคกิเด็ง ''' : บุตรีของโทโนะจูโจ อายุ 14
* '''กอนไดนะกอน''' : โทโนะจูโจ สหานสนิทและพี่ภรรยาที่ล่วงลับของเก็นจิ
* '''เฮียวบุเคียวโนะมิยะ ''' : พี่ชายของฟุจิตสึโบะ บิดาของมุราซากิ
* '''มุระซะกิ''' : ภรรยารักของเก็นจิ อายุ 23
* '''เหล่านางกำนัลฝ่ายซ้าย ''' : นางกำนัลตำหนักอุเมะ ( อุเมะสึโบะ ) นางกำนัลของอะกิโคะโนะมุ
* '''เหล่านางกำนัลฝ่ายขวา ''' : นางกำนัลของพระชายาโคกิเด็ง
* '''องค์ชายโฮะตะรุ''' : พระอุปราช น้องชายต่างมารดาของเก็นจิ
 
 
 
== อ้างอิง ==
1,526

การแก้ไข