ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิฮั่นผิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นผิงตี้(9ปีก่อนค.ศ.-3กุมภาพันธ์์ค.ศ.5)ทรงพระนามเดิมว่าหลิวคันเป็นพระราชอนุชาใน[[จักรพรรดิฮั่นเฉิงตี้]]และเป็นโอรสอีกองค์ของ[[จักรพรรดืฮั่นเสวียนตี้รดิืฮั่นเสวียนตี้]] เมื่อ[[จักรพรรดิฮั่นไอ่ตี้]]สวรรคตเมื่อ1ปีก่อนค.ศ.(พ.ศ.542)ตอนนั้นหลิวคันพระชนม์เพียง9พรรรษาและได้ขึ้นครองราชย์แทนพระญาติเป็น[[จักรพรรดิฮั่นผิงตี้]]
แต่เนื่องจากยังทรงพระเยาว์จึงต้องให้[[หวังหมั่ง]]และหวังไทเฮาเป็น[[ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน]]ทรงครองราชย์ได้เพียง6ปีก็สวรรคตเมื่อค.ศ.5(พ.ศ. 548)
และหวังหมั่งได้ยก[[หยูจื่ออิง]]พระญาติอีกองค์หนึ่งขึ้นครองราชย์แทน
ผู้ใช้นิรนาม