ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาด +แทนที่ " +" → " " ด้วยสจห.)
'''[[คณะรัฐมนตรี]]คณะที่ 49''' (10 มิถุนายน 2535-23 กันยายน 2535)
[[ภาพ:นายอานันท์ ปันยารชุน.jpg|thumb|[[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 18 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 49]]
'''[[คณะรัฐมนตรี]]คณะที่ 49''' (10 มิถุนายน 2535-23 กันยายน 2535)
 
นาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นาย[[อาทิตย์ อุไรรัตน์]] [[ประธานสภาผู้แทนราษฎร]]เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 18 มิถุนายน 2535 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
130,386

การแก้ไข