ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''[[คณะรัฐมนตรี]]'''คณะที่ 26 ของไทย (21 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500)
 
พลเอกพระประจนปัจจนึก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทย ==
ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
# นาย[[ชื่น ระวิวรรณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
== การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทย ==
รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 เมษายน และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน
นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๐๐2500 เล่ม ๗๔74 ตอน ๓๖36 หน้า ๙๓๑931
 
== การปรับคณะรัฐมนตรี ==
* วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500 คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
 
และในวันเดียวกันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์อีก 2 ตำแหน่ง
 
== การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทย ==
* คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากคณะทหารได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_26.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]
* [http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb2_main11.htm ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]
 
{{คณะรัฐมนตรี}}
[[หมวดหมู่:คณะรัฐมนตรีไทย]]
130,771

การแก้ไข