เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{วิวัฒนาการ 3}}
'''การกลายพันธุ์''' หรือ มิวเทชัน (mutation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพของ[[สิ่งมีชีวิต]] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของ[[ยีน]] ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่มีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มปกติ
 
12,123

การแก้ไข