ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รสนา โตสิตระกูล"

* ตรวจสอบทุจริตยา หนึ่งในแกนนำในการเคลื่อนไหวล่ารายชื่อ 50,000 รายชื่อ เพื่อยื่นตรวจสอบการทุจริตยาของ[[กระทรวงสาธารณสุข]] จนเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น [[รักเกียรติ สุขธนะ|นายรักเกียรติ สุขธนะ]] ถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี และถูกยึดทรัพย์เป็นจำนวน 233.8 ล้านบาท<ref>สถาบันนโยบายศึกษา [http://www.fpps.or.th/news-printversion.php?detail=n1069921310.news กันยายน 2546 : ห้าม “รักเกียรติ” เล่นการเมือง 5 ปีพร้อมยึดทรัพย์]</ref> (รวมเวลาการเคลื่อนไหวทั้งสิ้นกว่า 6 ปี)
* ยับยั้งการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยื่นเรื่องต่อ[[ศาลปกครอง]]ในการยับยั้งการแปรรูปของ กฟผ. อันนำมาสู่คำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแปรรูป กฟผ. ทั้ง 2 ฉบับ
*เป็นหนึ่งในแกนนำฟ้องร้องคดีของบริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ป.ต.ท. จนส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท
 
== ผลงานเขียนและแปล ==
ผู้ใช้นิรนาม