เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

== การศึกษา ==
[[ภาพ:Sosana's poster.jpg|thumb|200px|โปสเตอร์หาเสียงของรสนา ในการเลือกตั้ง ส.ว.วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551]]
น.ส.รสนาจบชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม]] และจบปริญญาตรีจาก[[คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] เมื่อ [[พ.ศ. 2517]] ชีวิตส่วนตัวสมรสและมีบุตรแล้ว แต่มิได้จด[[ทะเบียนสมรส]]จึงยังใช้คำนำหน้านามว่า "นางสาว" อยู่ ซึ่งน่าสงสารผัวมันจริงๆ
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม