ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิฮั่นผิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นผิงตี้(9ปีก่อนค.ศ.-3กุมภาพันธ์์ค.ศ.5))
 
สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นผิงตี้(9ปีก่อนค.ศ.-3กุมภาพันธ์์ค.ศ.5)ทรงพระนามเดิมว่าหลิวคันเมื่อ[[จักรพรรดิฮั่นไอ่ตี้]]สวรรคตเมื่อ1ปีก่อนค.ศ.(พ.ศ.542)
ตอนนั้นหลิวคันพระชนม์เพียง9พรรรษาและได้ขึ้นครองราชย์แทนพระญาติเป็น[[จักรพรรดิฮั่นผิงตี้]]แต่เนื่องจากยังทรงพระเยาว์จึงต้องให้[[หวังหมั่ง]]และหวังไทเฮาเป็น
[[ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน]]ทรงครองราชย์ได้เพียง6ปีก็สวรรคตเมื่อค.ศ.5(พ.ศ.548)และหวังหมั่งได้ยก[[หยูจื่ออิง]]พระญาติอีกองค์หนึ่งขึ้นครองราชย์แทน
ผู้ใช้นิรนาม