ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กงเต๊ก"

เพิ่มขึ้น 949 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
แบ่งได้ สามแบบ คือ พิธีของคนกวางตุ้ง และ พิธีคนแต้จิ๋ว (ชายหญิง ประกอบพิธีต่างกัน) พิธีคนแคะ
 
# '''แบบพระสงฆ์เป็นผู้ทำพิธี''' ซึ่งถ้าต่างคณะสงฆ์ก็มีรายละเอียดต่างกันชัดเจน ที่เห็นชัดเจนคือช่วงงานอีกทั้งพระศพสมเด็จย่าสงฆ์จีน มีการทำและพระสงฆ์ญวน พิธีกงเต๊ก หลายครั้งมาก และจากนั้นก็รูปแบบแตกกต่างคณะสงฆ์กันขอยกตัวอย่าง คือ ของกงเต็กแบบพระจีนนิกาย กับ อนันิกาย(พระญวน)
## กงเต็กแบบแต้จิ๋ว
### แบบคนตายผู้ชาย จะไม่มีพิธีกินน้ำแดง แตจะสวดสาธยายพระสูตรต่าง ๆ แทน
### แบบคนตายผู้หญิง จะมีพิธีน้ำแดง พิธีกินน้ำแดง เป็นการสอนเรื่องความกตัญญู เลือด หรือน้ำแดง ที่ลูกหลานดื่ม นั้นคือน้ำนมจากแม่
## กงเต็กแบบคนกวางตุ้ง กวางตุ้งจะมีพิธีแตกต่างกัน สังเกตุง่าย ๆ คือผ้าโพกหัวจะเป็นสีขาว ไม่ใส่เสื้อกระสอบ และจะต้องมีพิธีโยคะตันตระ พิธีเปิดประตูนรก
 
# '''แบบคนธรรมดาประกอบพิธี''' เป็นผู้ชายสวมชุดพระจีนสีขาว
# '''แบบกงเต๊กจีนแคะ''' จะเป็นนางหรือ "ชี" ทำพิธี แต่ไม่ใช่นางชีโกนหัว หากเป็นชีซึ่งเป็นสาวสวย แต่งหน้าทำผม สวยงาม บางท่านเรียกนางชีพวกนี้ว่า “เจอี๊”
ผู้ใช้นิรนาม