ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#[[อนุสรณ์ วงศ์วรรณ|นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
#[[อุดมเดช รัตนเสถียร|นายอุดมเดช รัตนเสถียร]] - (24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551)
#[[วิฑูรย์ นามบุตร|นายวิฑูรย์ นามบุตร]] - ปัจจุบัน(20 ธันวาคม 2551 - 3 กุมภาพันธ์ 2552)
#[[อิสสระ สมชัย|นายอิสสระ สมชัย]] รอโปรดเกล้าฯ
 
'''รัฐมนตรีช่วย'''
94,496

การแก้ไข