ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล"

|-
| บัณฑิตวิทยาลัย || || || {{อยู่}} || || || || || ||
|}
 
== ชื่อปริญญา ==
{| class="toccolours" width=100%
|-
! style="background: Crimson"| ระดับปริญญาตรี
! style="background: Crimson"| ระดับปริญญาโท
! style="background: Crimson"| ระดับปริญญาเอก
|-
|valign="top" |
'''หลักสูตรระดับปริญญาตรี'''
* วิทยาศาสตร์บัณฑิต
* วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
* ศิลปศาสตร์บัณฑิต
* ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
* สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
* ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
* อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
* บริหารธุรกิจบัณฑิต
* เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
* ศิลปบัณฑิต
* คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
* เทคโนโลยีบัณฑิต
* บัญชีบัณฑิต(บริหารธุรกิจบัณฑิต)
* การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
|valign="top" |
'''หลักสูตรระดับปริญญาโท'''
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
* วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
* วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 
|valign="top" |
|-
|}
 
1,134

การแก้ไข