ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Xxxโฮลิค"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
;มารุ และ โมโระ (マル&モロ) : เด็กรับใช้ของ ยูโกะ ทั้งสองคน เหมือนเป็นคู่แฝด ที่มีท่าทาง และคำพูดคล้ายๆ กัน นอกจากนี้พวกเธอนั้นยังไม่มีวิญญาณซึ่งเปรียบเป็นได้เพียง "สิ่งของ" เท่านั้น ชื่อเต็มๆ ของพวกเธอคือ มารุดาชิ และ โมโระดาชิ แปลคร่าวๆ ได้ว่า โป๊ กับ เปลือย
 
;โดเมกิ ชิซึกะ (百目鬼 静) : เขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นอีกคนหนึ่งของวาตานุกิเช่นเดียวกับฮิมาวาริ มีความสามารถทางด้านการกีฬาค่อนข้างสูง และยังเนื้อหอมในหมู่ผู้หญิงอีกด้วย แม้จะมองไม่เห็นสิ่งลี้ลับ แต่ภายในเรื่องนั้นเขามักมีบทบาทในการช่วยวาตานุกิทำงานของยูโกะอยู่บ่อยครั้ง เพราะเขามีความสามารถในการไล่สิ้งลี้ลับนั่นเอง ในตอนที่ 117 วาตานูกิประสบอุบัติเหตตกจากหน้าต่าง จึงทำให้โดเมกิได้ต้องเข้ามาทำงานในร้านของยูโกะเนื่องจากมีความปรารถนาที่ต้องการช่วย สาวาตานุกิ เพราะเงือนไขเงื่อนไขข้องร้าน ต้องมีความปรารถถึงจะเข้าไปได้
 
;คุโนงิ ฮิมาวาริ (九軒 ひまわり) : เธอเป็นเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งอยู่ห้องเดียวกับ วาตานุกิ มีนิสัยที่ชอบเรื่องลี้ลับ แม้วาตานุกิจะแอบชอบเธอก็ตามแต่ยูโกะ กลับบอกว่า ฮิมาวารินั้น จะเป็น"ผู้นำโชคร้าย" มาสู่เขา ภายหลังได้รับนกที่มีความสามารถในการลบล้างพลังในการนำโชคร้ายของเธอจากวาตานุกิ จุดเด่นของเธอนั้น คือ การที่เธอจะไม่เคยทำอาหารเองแต่จะซื้อมามากกว่า และฮิมาวารินั้นดูเหมือนกันจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับวาตานุกิเลยสักนิด
ผู้ใช้นิรนาม