ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อภิธานศัพท์"

(robot Adding: ca, es)
{{สารบัญ}}
== ก-ฮ ==
* [[วิกิพีเดีย:กระบะทราย|กระบะทราย]] - หน้าสำหรับทดลองเขียน
* แก้ความกำกวม - คำอธิบายหน้าที่อาจจะมีความหมายได้หลายอย่าง เช่น [[กระบี่]] อาจจะเป็นจังหวัดหรืออาวุธได้
* [[วิกิพีเดีย:โครง|โครง]] - โครงบทความ คำเรียกบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ แต่มีบางส่วนสมบูรณ์แล้วและได้วางโครงให้ผู้อื่นเขียนต่อ
* [[วิกิพีเดีย:บทความหมายถึงอะไร|บทความ]] - หน้าบทความหนึ่งของสารานุกรม
* [[เนมสเปซ]] - ชื่อเรียกของตัวแปรหลักในวิกิพีเดีย เช่น "บทความ" "ผู้ใช้" "แม่แบบ" "โครงการ"
* บล็อก (block) - การห้ามใช้งานในวิกิพีเดีย อาจเกิดจากการก่อกวน
* [[วิกิพีเดีย:บอต|บอต]] (bot) - โปรแกรมอัตโนมัติ
* [[มีเดียวิกิ]] - ชื่อโปรแกรมที่จัดการข้อมูลทั้งหมดของวิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:แม่แบบ|แม่แบบ]] (template) - เป็นโค้ดสำเร็จรูปไว้ใส่ในหลายบทความ โดยสามารถแสดงผลได้เหมือนกันหมด
* ไม่กัดผู้ใช้ใหม่ - นโยบายป้องกันผู้ใช้เก่ารวมถึงแอดมิน ต่อว่ากับการผิดพลาดของผู้ใช้ใหม่ ที่มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย
* [[วิกิมีเดีย]] - ชื่อองค์กรที่ควบคุมวิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:สถานีย่อย|สถานีย่อย]] - ในวิกิพีเดีย หน้าโครงการของวิกิพีเดียสำหรับกลุ่มที่มีการสนใจเฉพาะทาง
* [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ|สภากาแฟ]] - หน้าโครงการพิเศษสำหรับพูดคุยปรับปรุงเรื่องนโยบาย
* [[วิกิพีเดีย:ศาลาประชาคม|ศาลาประชาคม]] - หน้าศูนย์รวมการทำงานทั้งหมดของวิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:หน้าเปลี่ยนทาง|หน้าเปลี่ยนทาง]] - หน้าสำหรับโยงชื่อบทความไว้ที่บทความเดียวกัน
* [[หน้าหลัก]] - ชื่อหน้าแรกของวิกิพีเดีย
 
== A-Z ==
ผู้ใช้นิรนาม